Forteta

Forteta és una paraula, sobretot despectiva, per a referir-se a una dona (oh xorprexa) que va més enllà del que se li pressuposa socialment. És una paraula molt utilitzada en els pobles de moatros, i quasi sempre substitueix l’ús de la paraula “puta”, perquè utilitzant l’eufemisme pareix que l’insult no existeix, i no afronta tantContinue reading “Forteta”